La Fondita

74 Montauk Highway, Amagansett, NY 11930
631-267-8800